درب شیشه ای اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی مناسب مکانهایی است که به دلیل عرض کم دهنه ورودی نمی توان از درب کشویی ساده استفاده نمود.

درب شیشه ای اتوماتیک نیم گرد

درب اتوماتیک شیشه ای نیم گرد ، درب اتوماتیک شیشه ای نیم دایره، درب اتوماتیک شیشه ای منحنی و درب اتوماتیک شیشه ای قوسی

درب شیشه ای اتوماتیک لولایی

یکی از زیباترین و کم هزینه ترین مدل های درب اتوماتیک شیشه ای، درب اتوماتیک شیشه ای مدل لولایی است،که در مکانهای با عرض کم قابلیت استفاده کامل از تمام عرض دهنه را میدهد.

برند ها